1 Mayıs 2018

Vizyon-Misyon

VİZYONUMUZ

Beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet sağlamaktır.

MİSYONUMUZ

A WiFi, İnternet sektöründe;

• Müşteri odaklılık prensibi üzerine çalışan,

• Sektörünü iyi tanıyan,

• Paydaşlarının beklentilerini bilen ve yeni beklentiler tanımlayıp, bunların en üst düzeyde tatminini hedefleyen,

• Yaratıcı insan gücüne sahip ve bu doğrultuda teknolojiyi iyi kullanan,

• Güvenilir,

• İnternet değer zincirinin her alanında verimli ve kârlı hizmet vermeyi hedefleyen bir şirkettir.